Wilman tietosuojaseloste (13.11.2020)

Tietosuojaseloste

Oulaisten kaupunki/Sivistystoimi

Tämä seloste on laadittu Visma InSchool Wilma -ohjelmalla kerättäviä henkilötietoja varten. Tietojen julkisuus määritellään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tai mahdollisen erityslain mukaan.

Rekisterin rekisterinpitäjä on Oulaisten kaupunki/Sivistystoimi

Yhteyshenkilönä toimii sivistysjohtaja Ari Sarpola ja teknisestä toteutuksesta vastaa Ulla Huikari.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään opetuksen järjestämiseen.

Rekisteriin talletetaan seuraavat tiedot:

- Yhteystiedot

- Ainevalinnat

- Huoltajatiedot

- Ylioppilastutkinnon ilmoittautumis- ja suoritustiedot

- Poissaolot oppitunneilta

Luettelo pysyvää säilytystä vaativista asiakirjoista löytyy mm. Arkistolaitoksen sivuilta osoitteesta

http://www.arkisto.fi/uploads/normit/kunnallishallinto/seulontapaatokset/Kunnalliset%20opetustoimen%20pysyva%CC%88sti%20sa%CC%88ilytetta%CC%88va%CC%88t%20asiakirjat%202003.pdf

Tietojen säilytysajat ja hävittäminen on kuvattu täällä:

http://shop.kunnat.net/download.php?filename=uploads/p20100317121323115.pdf

Annettuja tietoja suojataan verkossa Wilman salausmenetelmällä Open SSL. Annetut tiedot tallentuvat oppilaitoksen hallintojärjestelmään (Primus). Hallintojärjestelmä on oppilaitoksen sisäverkossa toimiva, salasanoin suojattu järjestelmä.

Yhteystietoja ei luovuteta suoramarkkinoinnin tarkoituksiin, ellette ole tätä erikseen sallinut.

Yhteystietojen perusteella luodaan käyttäjätunnukset koulujen tietoverkon laitteille ja Office365 sekä GSuite pilvipalveluihin. Pilvipalveluiden käyttäjätunnuksiin haetaan henkilöltä tai tämän huoltajalta lupa.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan Juho Oksan kansliaan Ulla Huikarille.

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste on nähtävissä myös verkossa Wilman kirjautumissivun linkistä sekä kaupungin verkkosivulla www.oulainen.fi.